Algemene voorwaarden

PhotoGalactic
Werfstraat 11
7553 GZ Hengelo

T: 0683558485
E: info@photogalactic.nl
W:www.photogalactic.nl
REKNR: 0613620283

IBAN: NL78ABNA0613620283
KVK: 57130388
Algemene voorwaarden m.b.t.

1. Betalingen fotoshoot
2. Verzetten van een afspraak
3. Annulering van een afspraak
4. Aansprakelijkheid
5. Cadeaubonnen & acties
6. Auteursrecht
7. Privacy & Persoon gegevens

Bij het maken van een afspraak gaat de klant akkoord met onderstaande algemene voorwaarden.

1. Betalingen fotoshoot
Het volledige bedrag dient voorafgaand aan de shoot overgemaakt te zijn op bovenstaand rekeningnummer. Het is ook mogelijk om op de dag van de shoot contant te betalen. Voor speciale acties vindt een aanbetaling ( helft van het totale bedrag) plaats.

2. Verzetten van een afspraak
Het kan altijd voorkomen dat een afspraak niet door kan gaan op de afgesproken datum. Mocht dit het geval zijn laat dit uiterlijk 48 uur voor de afgesproken datum aan ons weten, zodat wij samen een nieuwe datum kunnen plannen. Er zullen geen extra kosten berekend worden voor het vastzetten van een nieuwe afspraak. Indien door klant en PhotoGalactic samen wordt besloten om de afspraak te verplaatsen vanwege het slechte weer ( geen spetters maar heftige storm, felle regenbuien), dient er binnen 5 werkdagen een nieuwe afspraak gepland te worden. Indien er geen nieuwe vervolg afspraak wordt gepland door de tegenpartij dan zal PhotoGalactic 100 % van de fotoshoot in rekening brengen.

3. Annulering van een afspraak
In geval van annulering van een reeds geboekte fotoshoot, of het niet komen opdagen op de dag van de shoot heeft de klant geen recht op restitutie van het reeds betaalde bedrag. Hierbij vervalt echter de aanbetaling. Annulering van een fotoshoot dient maximaal 72 uur voor de gemaakte afspraak gedaan te worden, is dit niet het geval dan zal PhotoGalactic 100% van de fotoshoot in rekening brengen.

4. Aansprakelijkheid
PhotoGalactic werkt met een professioneel gekalibreerd beeldscherm voor optimale kleurbewerkingen en correcties. De leveranciers van de fotoproducten zijn met grote zorg geselecteerd. Er zullen daarom geen of slechts zeer minimale kleurverschillen optreden.
Het kan zijn dat de klant op zijn/haar beeldscherm de kleuren of helderheid van de foto’s

anders ervaart wanneer dit beeldscherm niet gekalibreerd is.

PhotoGalactic is om die reden niet verantwoordelijk wanneer het eindproduct afwijkt van de kleurweergaven op het beeldscherm van de klant. De klant heeft in dit geval ook geen recht op een nieuw product of teruggave van de betaling of een andere vergoeding.

PhotoGalactic stelt zich niet aansprakelijk voor ongevallen tijdens een fotoshoot, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van PhotoGalactic. Daarnaast is PhotoGalactic niet aansprakelijk voor het leveren van minder foto’s dan afgesproken door omstandigheden zoals kinderen die niet op de foto willen, niet meewerken of onverwachtse weersverandering.

5. Cadeaubonnen & actie’s
Uitgegeven cadeaubonnen zijn niet geldig i.c.m. andere acties. Tevens zijn cadeaubonnen niet inwisselbaar voor contanten.

Winnaars van een fotoshoot dienen binnen 3 weken na de datum van de uitslag te reageren.
Een gewonnen of gratis fotoshoot dient binnen 2 maanden na reactie of uitgifte plaats te vinden tenzij anders is afgesproken.
Een gratis fotoshoot of gewonnen fotoshoot wordt eenmaal uitgevoerd.
Heeft de klant een afspraak in een actie maand en meldt hij/zij zich af dan krijgt de klant helaas geen latere korting van deze actie.
Mocht de fotoshoot door (weers)omstandigheden niet kunnen plaatsvinden, dan is het mogelijk eenmaal een nieuwe afpsraak te maken.

6. Auteursrecht
Het auteursrecht van de foto’s ligt ten alle tijden bij PhotoGalactic. Alle gemaakte foto’s mogen door PhotoGalactic gebruikt worden voor promotiedoeleinden. Denk hierbij aan de website, social media, flyers etc. De klant ontvangt hier geen vergoeding voor.

Indien de klant uitdrukkelijk niet wil dat de gemaakte foto’s hiervoor gebruikt zal worden, dan dient dit aangegeven worden voorafgaand aan de shoot. Er kunnen dan extra kosten van € 30,- in rekening gebracht worden voor de fotosessie.

De foto’s die gepubliceerd worden in de online gallery met eigen wachtwoord voor de klant mogen niet gekopierd of online gepubliceerd worden. Het is bedoeld als middel om klanten een keuze te laten maken voor de selectie ( nabewerking)

Het is niet toegestaan om zonder toestemming de ontvangen digitale bestanden op het internet te plaatsen in een andere bewerking dan dat deze is aangeleverd door ons. PhotoGalactic kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het gebruik van foto’s door derden, wanneer foto’s bijvoorbeeld gekopieerd zijn van facebook of website.
Het insturen van digitale bestanden door de klant voor fotowedstrijden is niet toegestaan, zonder toestemming van PhotoGalactic.

Het is niet toegestaan om bestanden te gebruiken voor bedrijfen en/of te publiceren in gedrukte media zonder toestemming van PhotoGalactic.

7.Privacy & Persoon gegevens
PhotoGalactic zal in geen enkel geval persoonlijke gegevens zoals adres, geboortedatum, telefoonnummers, mailadressen etc openbaar maken of doorgeven aan derden.